Vervallen pensioenmaxima op pensioendatum

Vervallen pensioenmaxima op pensioendatum

4 april 2017

Vraag:
Als gevolg van de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ komen de maximum percentages voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen te vervallen. Mag het partnerpensioen dan bijvoorbeeld meer dan 70% bedragen?