Vervallen tijdklemmen: prima toch! Of toch niet?

Kees Vivat

Op 17 november 2016 heeft de Tweede Kamer het amendement van de leden Omtzigt en Ronnes aangenomen over het laten vervallen van de tijdklemmen.
Het al dan niet in werking laten treden van het amendement hing nog af van een onderzoek dat staatssecretaris Wiebes door De Nederlandsche Bank (DNB) wilde laten uitvoeren. Dat onderzoek is inmiddels afgerond. De staatssecretaris heeft het parlement inmiddels per brief geïnformeerd dat DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwachten dat het laten vervallen van de fiscale tijdklemmen niet tot massale afkoop van deze polissen leidt. Hij is voornemens om de maatregelen uit het hiervoor genoemde amendement in werking zullen treden met ingang van 1 april 2017.
Het amendement geeft ‘bezitters’ van een kapitaalverzekering relatief veel vrijheid. Vraag is of die vrijheid wel wenselijk is.