Vraag en antwoord 14-009 nettopensioenstaffels

Pensioenen

Momenteel zijn de wetsvoorstellen Verzamelwet pensioenen 2014 (kamerstukken 33 863) en Belastingplan 2015 (kamerstukken 34 002) bij het parlement in behandeling. Met deze wetsvoorstellen wordt nadere invulling gegeven aan de invoering van een nettopensioenregeling (in de tweede pijler) voor pensioenopbouw over het loon dat ingevolge artikel 18ga van de Wet LB niet tot het pensioengevend loon behoort.Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft in deze vraag-en-antwoord-publicatie de vraag beantwoord welke premiestaffels kunnen worden gebruikt voor de (maximale) inleg in een nettopensioenregeling.