Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Naar aanleiding van het overgangsrecht met betrekking tot op 31 december 2012 bestaande kapitaalverzekeringen eigen woning, spaarrekeningen eigen woning en beleggingsrechten eigen woning en de reikwijdte van de goedkeuring in het Besluit van 21 december 2012, nr. BLKB2012/1994M zijn er diverse vragen binnengekomen bij de Kennisgroep Verzekeringsproducten. Voor zover deze vragen een helpdeskkarakter hebben, is de Kennisgroep gemachtigd om daarop een antwoord te geven.

Op 21 maart 2013 heeft de Belastingdienst een nieuwe versie uitgebracht. Door het aannemen van de motie Knops in de Tweede Kamer is op 26 april 2013 wederom een nieuwe versie uitgebracht. Hieronder is de laatste versie als bijlage opgenomen.