Vragen en antwoorden over de kapitaalverzekering eigen woning, de spaarrekening eigen woning, het beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

Dit document bevat vragen en antwoorden over de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW), het beleggingsrecht eigen woning (BEW) en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 waarop nog het regime van de Wet IB 1964 van toepassing is (hierna: kapitaalverzekeringen box 3).
Deze vragen zien op het overgangsrecht met betrekking tot de KEW, SEW en BEW als bedoeld in artikel 10bis.2 tot en met 10bis.8 van de Wet IB 2001 en op het Verzamelbesluit kapitaalverzekeringen. Ten opzichte van de versie van oktober 2016 is een voorbeeld toegevoegd aan C2 en zijn diverse teksten verduidelijkt. Wegens verlies van belang is een aantal vragen en antwoorden verwijderd uit dit document. Met de wijzigingen zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.