Vragen en antwoorden overgangsrecht KEW, SEW en BEW

De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Eigen Woning heeft op 27 juni 2014 een nieuwe versie van het document met vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW gepubliceerd. Ten opzichte van de versie van 31 juli 2013 zijn enkele vragen en antwoorden toegevoegd over de omzetting van een kapitaalverzekering in een SEW of BEW.