Vragen en antwoorden woningmarkt

Eigen woning

Het ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden gepubliceerd over de maatregelen op het terrein van de eigen woning. Het gaat dan om onder meer het overgangsrecht voor de hypotheekrenteaftrek en de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), restschulden en annuïtaire hypotheken. De vragen en antwoorden zijn via het bijgevoegde bestand te raadplegen.(Vragen woningmarkt, ministerie van Financiën versie 7 december 2012)