Wat zijn de gevolgen van een afwijkende peildatum in een pensioenregeling?

Vraag:
In veel pensioenadministraties kunnen jaarlijks wisselende gegevens slechts op één vaste peildatum worden aangepast. Vaak is dit 1 januari. Is het ook mogelijk om een andere peildatum af te spreken? Bij met name ondernemingen van Angelsaksische origine gelden boekjaren met afwijkende begin- en afsluitdata. De hiermee verband houdende aanpassingen van het loon vinden dan aan het begin van het boekjaar - welke niet gelijk loopt met een kalenderjaar - plaats.