Wetsvoorstel Wet verbeterde premieregeling aangenomen

Hans Vivat

Het is al weer bijna een jaar geleden dat het initiatiefwetsvoorstel is ingediend, waarin het mogelijk wordt gemaakt om pensioen uit te keren in pensioeneenheden dan wel om door te beleggen na de pensioendatum. Sinds dit wetsvoorstel zijn er veel wijzigingen voorgesteld en aangenomen in de Tweede Kamer. Het gaat hierbij vooral om aanpassingen van civielrechte-lijke wetten. Ik zet de belangrijkste wijzigingen chronologisch op een rij, om uiteindelijk bij de fiscale doorwerking uit te komen.