Aandeel in woning waar moeder woont in box 3 belast

Een man bezit 25% van een woning waarin zijn moeder woont. De overige 75% is eigendom van drie andere familieleden. De man woont zelf niet in de woning.
De inspecteur stelt box-3-inkomen vast in verband met de woning.
De man gaat in beroep nadat zijn bezwaar bij de inspecteur en beroep bij de rechtbank zijn afgewezen. Hij stelt dat de woning door hem aangemerkt mag worden als eerste eigen woning, omdat de woning waarin hij zelf woont een huurwoning is.
Hof Den Bosch geeft aan dat op grond van artikel 3.111 Wet inkomstenbelasting 2001 een eigen woning een gebouw is voorzover dat de belastingplichtige of personen die behoren tot zijn huishouden anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat. Dat is in deze casus niet het geval.
Ter zitting stelt de man nog dat de woning tegen een te hoge waarde in aanmerking is genomen. Uitgegaan zou moeten worden van de aankoopprijs in de jaren ’60 van de vorige eeuw en zou deze vervolgens moeten worden verhoogd aan de hand van het CBS-indexcijfer. De inspecteur is uitgegaan van de WOZ-waarde en volgens het hof is dat terecht.
Tot slot stelt de man dat hij op grond van een afspraak die in het verleden met de inspecteur is gemaakt, de waarde van de woning niet tot de rendementsgrondslag behoeft te rekenen. Deze afspraak is gemaakt in de jaren ’80 van de vorige eeuw. De inspecteur ontkent het bestaan van een dergelijke afspraak. Het hof acht het niet aannemelijk dat een dergelijke afspraak is gemaakt.
Het hof oordeelt dat het hoger beroep ongegrond is.
(Hof 's-Hertogenbosch, 21 juni 2023, nr. 22/00119, ECLI:NL:GHSHE:2023:2045)

Noot:
De casus is niet moeilijk voor het hof. De man woont niet in de woning, dus box 1 is niet aan de orde, box 3 wel. Ook het hanteren van de WOZ-waarde in dit soort gevallen wordt door rechters geaccepteerd (want conform de wet).
Het laatste argument doet de wenkbrauwen fronsen. De man wil zich beroepen op een afspraak uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Toen bestond de Wet inkomstenbelasting 2001 nog niet en ook het woord rendementsgrondslag stond toen nog niet in de wet.

(oktober 2023)