Aangepaste handreikingen Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft een tweetal handreikingen aangepast.
De Handreiking voor de interpretatie van het begrip ‘Regeling voor vervroegde uittreding’ bevat voorwaarden voor het gebruik van de tijdelijke drempelvrijstelling (als bedoeld in artikel 32ba, zevende lid van de Wet op de loonbelasting 1964). Deze voorwaarden zijn nu verduidelijkt.
Het CAP heeft ook een aangepaste versie gepubliceerd van de Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer. In de eerdere versie bleek de tekst over een periodiek verrekenbeding niet juist te zijn. Dit is nu aangepast.
Ook is er een aangepaste versie van een vraag en antwoord - V&A 05-006 - gepubliceerd. Dit V&A gaat over de mogelijkheid om levensloopsaldo over te boeken naar de pensioenregeling. Het CAP vraagt aandacht voor de volgende punten:

  • De pensioenregeling moet voorzien in de mogelijkheid van inhaal of inkoop  van pensioen;
  • Het is fiscaal niet toegestaan om het saldo zonder inhouding van loonheffingen eerst over te maken naar de werknemer, die het saldo vervolgens doorstort naar de pensioenuitvoerder.

(Centraal Aanspreekpunten Pensioenen, Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964, 30 april 2021, Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer, 30 april 2021 en V&A 05-006 30 april 2021)

(mei 2021)