Aanpassingen lijfrentebesluit

Kees van Oostwaard Athora

Op 22 december 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën diverse wijzigingen op het lijfrentebesluit in de Staatscourant gepubliceerd.

In de Korte berichten heeft Financieel Actief er al aandacht aan besteed. In dit artikel ga ik op diverse wijzigingen nader in.