AFM en Nibud gaan kijken of hypotheeknormen versoepeld kunnen worden

De Tweede Kamer heeft op 25 oktober een motie van het Kamerlid Ronnes aangenomen. Ronnes is van mening dat strikte toepassing van de normen voor de hypotheekverstrekking opgesteld door het Nibud kan leiden tot “onredelijke situaties”. Uit een onderzoek van ABF Research blijkt dat de strikte toepassing van de Nibud-normen een belemmering vormt voor hypotheekverstrekking aan een grote groep (potentiële) huizenkopers.
In de motie verzoekt Ronnes de regering om in overleg met Nibud en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om te streven naar een actualisering van de Nibud-normen en de toepassing hiervan door hypotheekverstrekkers. Daarbij moeten in ieder geval inkomensperspectief en energiekosten opnieuw worden meegenomen. Randvoorwaarde is dat de betalingsrisico’s niet onverantwoord toenemen.
(Bron: Kamerstukken, 34550-XVIII, nr. 10)

(november 2016)