AFM herziet Leidraad tweede pijler pensioenadvisering

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in 2017 twee verkennende onderzoeken uitgevoerd naar tweede pijler pensioenadvisering. De AFM heeft daarbij twee zaken onderzocht:

  • De kwaliteit van pensioenadvisering aan werkgevers.
  • De door adviseurs gebruikte pensioenadviessoftware.

Conclusie is dat de huidige ‘Leidraad tweede pijler pensioenadvisering’ uit 2009 op onderdelen geactualiseerd kan worden. Het veranderende pensioenlandschap speelt daarbij een rol. De AFM gaat dit jaar werken aan herziening van de leidraad. Daarbij zal de pensioenmarkt geconsulteerd worden.
De huidige leidraad besteedt nog geen specifieke aandacht aan beschikbare premieregelingen, terwijl deze regelingen vaak worden geadviseerd. De leidraad zal daarom worden aangevuld met onderwerpen die specifiek betrekking hebben op beleggingsaspecten. Ook zal aandacht worden besteed aan het toenemende gebruik van adviessoftware.
De herziene leidraad wordt in het laatste kwartaal van 2018 verwacht. Tot die tijd blijft de huidige versie van de leidraad van kracht.
(Nieuwsbericht AFM, 4 april 2018)

(april 2018)