AFM: verzekeraars collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen moeten werknemersbelangen rechtstreeks onderzoeken

Jaarlijks onderzoekt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) via het jaarlijkse ‘Klantbelang Dashboard’-onderzoek of verzekeraars de geldende wettelijke normen uit de Wet financieel toezicht (Wft) naleven op het gebied van vakbekwaamheid, productontwikkelings- en reviewproces en beloningsbeleid. Dit jaar was het onderzoek gericht op de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekeraars scoren gemiddeld een voldoende.Verzekeraars kunnen nog de nodige stappen zetten als het gaat om het monitoren of de producten door intermediairs daadwerkelijk aan de juiste doelgroep worden verkocht.Specifiek bij de distributie van collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen constateert de AFM dat verzekeraars de belangen van werknemers vaak alleen indirect via de werkgever onderzoeken. De AFM is van mening dat verzekeraars de werknemersbelangen ook rechtstreeks zouden moeten onderzoeken. Zo zijn verzekeraars er zeker van dat die belangen op evenwichtige wijze worden meegenomen.Ook blijkt uit het onderzoek dat verzekeraars “over het algemeen goed op weg zijn met de aanpassing van hun dagelijkse praktijk aan de IDD” (Insurance Distribution Directive; Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie). Op 1 oktober 2018 moeten verzekeraars voldoen aan de IDD.(Nieuwsbericht AFM, 4 september 2018)(september 2018)