AOW-franchises 2019 en maximum pensioengevend loon

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft de voorlopige AOW-franchisebedragen en het voorlopig vastgestelde maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet op de loonbelasting 1964 gepubliceerd.De AOW-franchises zijn als volgt:

Enkelvoudig gehuwd Gehuwd met maximale toeslag Ongehuwd
Middelloon Eindloon Middelloon Eindloon Middelloon Eindloon
€ 13.785 € 15.599 € 27.570 € 31.198 € 20.209 € 22.867

Het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet op de loonbelasting 1964 per 1 januari 2019  is voorlopig vastgesteld op € 107.593.(https://belastingdienstpensioensite.nl/VA_18-010_v181128.htm, V&A 18-010, 28 november 2018)(december 2018)