AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ministerraad besloten de AOW-leeftijd in 2023 niet te verhogen. Het voorstel is gebaseerd op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De levensverwachting is minder snel gestegen dan in voorgaande jaren. De AOW-leeftijd blijft in 2023 daarom gelijk aan die in 2022: 67 jaar en drie maanden.
Ieder jaar wordt beoordeeld of de AOW-leeftijd moet worden verhoogd op basis van de levensverwachting. Om mensen tijdig hierover te kunnen informeren en tijdig maatregelen te kunnen laten nemen, moet een verhoging vijf jaar van tevoren worden gemeld.
Het is de eerste keer sinds 2013 dat de AOW-leeftijd niet omhoog gaat.
(Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 3 november 2017)

(december 2017)