Banken gaan aflossen op aflossingsvrije hypotheek stimuleren

In opdracht van de gezamenlijke banken start de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) start op 1 oktober de publiekscampagne ‘Word ook aflossingsblij’. Banken vinden het namelijk belangrijk dat mensen met een aflossingsvrije hypotheek goed nadenken over hun financiële situatie aan het einde van de looptijd.Klanten met een aflossingsvrije hypotheek kunnen in de toekomst tegen veranderingen aanlopen die van invloed zijn op hun financiële situatie, zoals:

  • Inkomensdaling bij het bereiken van de pensioenleeftijd.
  • Einde hypotheekrenteaftrek na dertig jaar.
  • Stijging maandlasten omdat bij een nieuwe hypotheek minimaal 50% van de marktwaarde van de woning moet worden afgelost.

Het is verstandig om te onderzoeken of de hypotheeklasten in de toekomst nog gedragen kunnen worden. Mocht dat niet het geval zijn dan kunnen nu al maatregelen genomen worden. Als maatregelen noemt de NVB met name aflossen of sparen.Banken benaderen klanten hierover actief en hebben 52.000 klanten bereikt. Aan 27.000 klanten is financieel inzicht gegeven.(www.nvb.nl, 29 september 2018)(oktober 2018)