Beantwoording Kamervragen over box 3 uitgesteld

Diverse Kamerleden hebben vragen gesteld over het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 over box 3. De vaste commissie van Financiën heeft de staatssecretaris op 12 januari 2022 gevraagd om de gestelde vragen binnen tien dagen te beantwoorden. Staatssecretaris Van Rij heeft de Tweede Kamer verzocht om uitstel van de gevraagde beantwoordingstermijn. Een exacte uitsteltermijn noemt hij daarbij niet. Het kabinet moet eerst beslissingen nemen over diverse dilemma’s. Het gaat daarbij om vragen als wie voor rechtsherstel in aanmerking komt en hoe dit moet worden vormgegeven. Daarbij moet gekeken worden naar de budgettaire gevolgen en de gevolgen voor de uitvoering bij de Belastingdienst.
De staatssecretaris stelt ook vast dat de wetgeving op dit moment niet in lijn is met het arrest van de Hoge Raad. Hij vindt het onwenselijk om te wachten tot 2025 en de huidige situatie te laten bestaan. Hij wil de mogelijkheden onderzoeken om de wetgeving eerder aan te passen en vermogensrendementsheffing over het werkelijke rendement te laten plaatsvinden.
(Brief staatssecretaris van Financiën, 24 januari 2022, kenmerk 2022-0000020410)

Noot:
Het duurde even, maar de verschillende Kamerleden hebben de nodige vragen afgevuurd op de nieuwe staatssecretaris van Financiën. In het artikel ‘Hoge Raad doet spraakmakende uitspraak over box 3’ hebben we in Financieel Actief al aandacht besteed aan het arrest van de Hoge Raad. De volledige brief van de staatssecretaris is als bijlage bij dit Korte bericht gevoegd.
Financiën lijkt nu eindelijk de urgentie in dit dossier te voelen. Spijtig dat dit alleen via een arrest van de Hoge Raad kan waarin een corrigerende tik wordt uitgedeeld.

(februari 2022)