Bedenktijd financiële producten betekent niet dat lijfrenteovereenkomst op een later tijdstip tot stand komt

Belanghebbende heeft op 29 december 2008 een bedrag van € 30.000 gestort op een tussenrekening van de lijfrentespaarrekening. Dat bedrag is op 2 januari 2009 gestort op de lijfrentedepositorekening(en) van belanghebbende. De jaar- en inhaalruimte van belanghebbende is te gering om het bedrag van € 30.000 volledig in 2008 in mindering te brengen op zijn inkomen. Belanghebbende brengt daarom in 2009 een deel van de storting in aftrek. De inspecteur corrigeert deze aftrek en wijst het bezwaar hierop af, omdat de lijfrente-inleg al in 2008 is betaald.
De rechtbank wijst het beroep van belanghebbende af. Volgens de rechtbank heeft de storting in 2008 plaatsgevonden en is deze gegrond op een overeenkomst uit 2008. Dat voor financiële producten een bedenktijd geldt, houdt volgens de rechtbank niet in dat in dit geval de overeenkomst pas in 2009 is gesloten.
(Rechtbank Breda, nr. 12/2816, 24 oktober 2012, gepubliceerd 19 februari 2013)