Begrip eigen woning in aanbouw verduidelijkt in besluit

Ter nakoming van zijn toezegging aan de Tweede Kamer, heeft de staatssecretaris van Financiën het besluit over de toepassing van de eigenwoningregeling van 24 november 2009 (nr. CPP2009/2342M) aangepast. De wijziging betreft het opnemen van een goedkeuring waardoor ook sprake kan zijn van een woning in aanbouw als de feitelijke bouwwerkzaamheden (heien of aanleggen fundering) nog niet zijn begonnen.
Bij nieuwbouw is sprake van een woning in aanbouw vanaf het moment van sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst.
Bij een bouwkavel moeten feiten en omstandigheden worden gewogen. Als de bouwkundige werkzaamheden zijn begonnen, kan worden aangenomen dat in ieder geval sprake is van een woning in aanbouw vanaf zes maanden voorafgaand aan de start van de feitelijke bouwwerkzaamheden.
In beide gevallen moet de belastingplichtige aannemelijk maken dat die woning in aanbouw (en bij een bouwkavel vanaf zes maanden voorafgaand aan de start van de feitelijke bouwwerkzaamheden) uitsluitend bestemd is om hem in het kalenderjaar of een van de drie daaropvolgende jaren als hoofdverblijf ter beschikking te staan.
Het besluit werkt terug tot en met 3 oktober 2014. Het besluit is hier te lezen.
(Besluit staatssecretaris van Financiën, 26 november 2014, nr. BLKB2014/1947M)