Belastingplannen 2020 aangenomen door Tweede Kamer

Op 14 november heeft de Tweede Kamer het Belastingplan 2020 aangenomen met 93 stemmen voor en 56 tegen.
Een motie om de invoering van het nieuwe systeem in box 3 per 1 januari 2021 in te voeren, haalde het niet. Een motie om de parlementair advocaat een advies te laten uitbrengen over de juridische houdbaarheid van box 3 vanaf 1 januari 2017 haalde het wel. Dat geldt ook voor een motie om de verschillende mogelijkheden voor hogere belastingen op vermogens boven € 1 mln. te onderzoeken.
Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020 werd met een zeer ruime meerderheid van 147 voor en 2 tegen aangenomen.
De wetsvoorstellen liggen nu bij de Eerste Kamer. Naar verwachting stemt de Eerste Kamer op 17 december over de belastingplannen.
(Stemmingsuitslagen Tweede Kamer en Kamerstukken 35 302, nrs. 47, 55 en 60)

(december 2019)