Besluit aanpassing looptijd getemporiseerde verhoging van de AOW-leeftijd aangepast

Onder voorwaarden is eerder al goedgekeurd dat uitkeringen uit VUT-regelingen, overbruggingspensioenen, nabestaandenoverbruggingspensioenen, prepensioenen en overbruggingslijfrenten uitgekeerd mogen worden tot uiterlijk de AOW-leeftijd van de betrokken gerechtigden. In de wetgeving staat namelijk een eindleeftijd van 65 jaar.
De staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit nu aangepast.
Bij de eerdere actualisering van dit besluit is per abuis de opgenomen goedkeuring voor de uitkeringsperiode van de overbruggingslijfrente beperkt tot uiterlijk de AOW-leeftijd. Dit is nu hersteld. Daarnaast is het uiterste moment waarop de uitkeringen uit een regeling voor overbruggings- of prepensioen kunnen ingaan verduidelijkt. De goedkeuringen voor VUT-regelingen zijn vervallen.
(Besluit staatssecretaris van Financiën van 21 juli 2022, nr. 2022-8234, Stcrt. nr. 19651,27 juli 2022)

Noot:

Bij de actualisering van het besluit december 2019 hebben we al opgemerkt dat het opvalt dat in het besluit geen aandacht wordt besteed aan goudenhanddrukstamrechten. Daar moet eigenlijk hetzelfde voor gelden, aangezien de problematiek identiek is.

(september 2022)