Besluit over opnemen van gouden handdrukstamrechten

Op 3 juli 2014 is in de Staatscourant een aangepast besluit van de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd. Het besluit heeft met name betrekking op pensioen, maar de belangrijkste aanpassing van het besluit gaat over gouden handdrukken.In het besluit wordt goedgekeurd dat ook een gedeeltelijke afkoop van een gouden handdrukstamrecht zonder fiscale sanctie mogelijk is. Het besluit loopt hiermee vooruit op de wetswijziging die in de Fiscale verzamelwet 2014 is voorzien. De staatssecretaris benadrukt dat bij gedeeltelijke opname de 80%-regeling niet van toepassing is.De volledige tekst van het besluit is hier te lezen.(Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M)