Betaalpauze eigenwoningschuld per 1 juli opnieuw verlengd

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met de mogelijkheid voor een betaalpauze voor de eigenwoningschuld opnieuw verlengd. Voorwaarden zijn dat de belastingplichtige in de periode van 12 maart 2020 tot en met 30 september 2021 bij zijn geldverstrekker heeft gemeld dat hij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus. Ook moeten de belastingplichtige en de geldverstrekker een betaalpauze overeengekomen zijn. Deze moet uiterlijk op 1 oktober 2021 ingaan en schriftelijk door de geldverstrekker worden bevestigd.
De maximale looptijd van de betaalpauze bedraagt twaalf maanden.
(Besluit staatssecretaris van Financiën, 28 juni 2021, nr. 2021-117469, Staatscourant nr. 33905, 30 juni 2021)

(september 2021)