Betaalpauze eigenwoningschuld per 1 oktober 2021 opnieuw met drie maanden verlengd

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met de mogelijkheid voor een betaalpauze voor de eigenwoningschuld wederom verlengd. Voorwaarden zijn dat de belastingplichtige in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 december 2021 bij zijn geldverstrekker heeft gemeld dat hij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus. Nog steeds geldt dat de belastingplichtige en de geldverstrekker een betaalpauze overeengekomen moeten zijn. Deze moet uiterlijk op 1 januari 2022 ingaan en schriftelijk door de geldverstrekker worden bevestigd.
De maximale looptijd van de betaalpauze is ongewijzigd en bedraagt twaalf maanden.
(Besluit staatssecretaris van Financiën, 23 september 2021, nr. 2021-20581, Staatscourant nr. 42306, 29 september 2021)

(oktober 2021)