Betaalpauze eigenwoningschuld opnieuw verlengd

De staatssecretaris van Financiën heeft opnieuw de mogelijkheid voor een betaalpauze voor de eigenwoningschuld verlengd. Voorwaarden zijn dat de belastingplichtige in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020 bij zijn geldverstrekker heeft gemeld dat hij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus. Verder moeten de belastingplichtige en de geldverstrekker een betaalpauze overeengekomen zijn. Deze moet uiterlijk op 1 januari 2021 ingaan en schriftelijk door de geldverstrekker worden bevestigd.
De betaalpauze mag een maximale looptijd hebben van twaalf maanden.
(Besluit staatssecretaris van Financiën, 22 september 2020, nr. 2020-20122)

(november 2020)