Bouwrente blijft aftrekbaar

Als mensen een koop-aannemingsovereenkomst hebben gesloten en daarna een hypotheek sluiten die voldoet aan de wettelijke criteria voor aftrek, is de bouwrente ook aftrekbaar. Dat heeft Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst in de Tweede Kamer verklaard. Aanleiding was een artikel in De Telegraaf waarin zorgen werden geuit over het toepassen van de nieuwe hypotheekwetgeving bij nieuwbouw. Als gevolg van de nieuwe regels was onduidelijk of de rente over de periode tussen het aangaan van de koop-aannemingsovereenkomst en het sluiten van de definitieve koop- en hypotheekakten wel aftrekbaar zou zijn. In de meest strikte uitleg zou zelfs de hypotheekrente voor die woning helemaal niet meer aftrekbaar zijn, omdat niet vanaf aanvang een ten minste hypothecair aflossingsschema wordt gevolgd. Minister Blok zal zorgen voor een beleidsbesluit en op een later tijdstip voor reparatie van de wetgeving. Bovendien heeft hij toegezegd nog eens met de stofkam door de nieuwe wetgeving te gaan om eventuele lacunes op te sporen en te repareren.(Ongecorrigeerd verslag Tweede Kamer, 29 januari 2013)