Box 3: stift, dubbelstift, Jack in the box!

Kees van Oostwaard Athora

Velen zullen zich de typetjes meneer Jos en meneer Edgar uit Debiteuren Crediteuren herinneren. Met het fictieve kaartspel Stiften speelt meneer Jos meneer Edgar helemaal blut met behulp van onnavolgbare regels onder het uitroepen van de woorden “stift, dubbelstift Jack in the box” en het planten van de elleboog op het bureau.

Mij schoot de herinnering aan deze komische heren te binnen toen ik de afgelopen periode de meest uiteenlopende plannen voor het belasten van vermogen gepubliceerd zag worden. Voor veel mensen zijn de box-3-ontwikkelingen namelijk (bijna) niet meer te volgen.