Brief staatssecretaris over pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van pensioen in eigen beheer. Hij beantwoordt de door de Kamer gestelde vragen en schetst op hoofdlijnen zijn gedachten over de beoogde vereenvoudiging. Het ‘denkwerk’ hierover is nog niet gereed. Wel geeft hij aan dat er slechts één uitgangspunt geldt: “een aanpassing van de regeling voor pensioen in eigen beheer is alleen zinvol als de regelgeving structureel eenvoudiger en begrijpelijker wordt voor zowel de directeur-grootaandeelhouder als de Belastingdienst.”Binnenkort zal Financieel Actief uitgebreider berichten over de brief van de staatssecretaris.(Brief Staatssecretaris van Financiën, 2 juni 2014, kenmerk DB/2014/208M)