Consultatie Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

Het ministerie van Sociale Zaken heeft  in concept het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 voor de internetconsultatie openbaar gemaakt. Doel van het besluit is ‘dat het pensioen bij een scheiding uniform en zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld.’ Via Mijnpensioenoverzicht.nl wordt dan inzicht geboden in de gevolgen van een scheiding voor pensioen. Ook stellen die voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel zijn gescheiden, die een formulier voor verdeling aan de betreffende pensioenuitvoerder(s) hebben gestuurd en waar nog geen sprake is van pensionering, krijgen op die wijze inzicht in de gevolgen van hun scheiding.Vanaf inwerkingtreding van het wetsvoorstel - 1 januari 2021 is beoogd - wordt het pensioen standaard verdeeld conform de wettelijke verdeelregels. Afwijkende afspraken blijven mogelijk.De internetconsultatie duurt tot 31 december 2019.(Nieuwsbericht ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 18 november 2019)

Noot:

In februari van dit jaar hebben we al aandacht besteed aan de reactie van de Pensioenfederatie op het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021. Op deze plaats herhalen we de noodzaak haast te maken met de behandeling van het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is in september van dit jaar ingediend bij de Tweede Kamer, maar een inhoudelijke behandeling heeft nog niet plaatsgevonden.(december 2019)