Coronacrisis: coulance bij betalen pensioenpremies

Bedrijven en complete sectoren hebben acute liquiditeitsproblemen door de coronacrisis. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben daarover overleg gevoerd. Uitkomst is dat pensioenuitvoerders - pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen - ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen (of zijn gekomen) zoveel mogelijk tegemoet komen bij problemen inzake het betalen van de pensioenpremies. De problematiek per sector of werkgever verschilt. Daarom wordt maatwerk geboden op basis van volgende oplossingsrichtingen:

  • Pensioenuitvoerders treffen een betalingsregeling met individuele werkgevers. De individuele werkgever meldt zich in dat geval bij de pensioenuitvoerder.
  • Binnen de wettelijke mogelijkheden worden de betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen voor getroffen sectoren en werkgevers verruimd.
  • Bij het innen van pensioenpremies voeren pensioenuitvoerders een minder strikt invorderingsbeleid. Bijvoorbeeld door in getroffen sectoren het inschakelen van incassobureaus en/of het opleggen van administratieve boetes uit te stellen.

Wettelijke voorschriften voor invorderingsinspanningen en betalingstermijnen beperken de ruimte voor maatwerk op dit moment. Op korte termijn vindt hierover overleg plaats tussen het Verbond, de Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies wordt aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig daarmee contact op te nemen (of met hun financieel adviseur).Betrokken partijen verwachten dat in de door de overheid aangekondigde ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’ ook een bijdrage zit voor de door de werkgever te betalen pensioenpremies. (Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars, 21 maart 2020)(april 2020)