Deelakkoord begroting 2013

De informateurs Kamp en Bos hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over het tussen de VVD en PvdA bereikte deelakkoord.

Belangrijke voorstellen zijn:

  • Snellere verhoging AOW-leeftijd
  • Schrappen voorschotregeling AOW
  • Vitaliteitssparen wordt niet ingevoerd
  • Assurantiebelasting naar 21%

De tekst van het deelakkoord is hier te vinden.