DNB acht voortvarende aanpak aflossingsvrije hypotheken noodzakelijk

In het op 9 oktober gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) staat dat de Nederlandse hypotheekschuld voor bijna 55% bestaat uit leningen waarop niet regulier wordt afgelost. Huishoudens met dergelijke hypothecaire leningen lopen het risico dat zij niet over voldoende financiële middelen beschikken om deze leningen voor of op de einddatum af te lossen. De Nederlandsche Bank (DNB) geeft aan dat kredietverstrekkers hun klanten actief moeten wijzen op dit risico en ze te helpen bij het vinden van een passende oplossing. DNB vindt het daarbij wenselijk dat de kredietverstrekkers hun klanten stimuleren om bijvoorbeeld de financiële ruimte die ontstaat bij het oversluiten van bestaande leningen tegen een lagere rente, te gebruiken voor extra aflossing.
DNB constateert ook dat de Nederlandse woningmarkt stevig aantrekt. Lokaal vertoont de markt tekenen van oververhitting. Hoge schulden brengen risico’s met zich mee. Het is daarom wenselijk om de afbouw van de hypotheekrenteaftrek aanzienlijk te versnellen en leennormen verder in te perken.
(Persbericht DNB, 9 oktober 2017)

Noot:

DNB wordt voor wat betreft de hypotheekrenteaftrek op haar wenken bedient door het regeerakkoord. Aan de leennormen lijkt nog niet getornd te worden.

(oktober 2017)