Eenmalige uitkering politieagent is loon

In de Financieel Actief Nieuwsbrief van augustus, hebben wij de belastbaarheid van een schadevergoeding door de werkgever behandeld (Schadevergoeding door werkgever weer belast). Dit keer behandelen we een casus, waarbij een politieagent een eenmalige uitkering ontvangt. In dit geval gaat het om een politieagent die naar aanleiding van een steekpartij blijvend invalide is geraakt. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties kent een netto-uitkering van € 100.000 toe aan de politieagent.In zijn belastingaangifte geeft de politieagent de eenmalige uitkering niet als loon aan, maar hij geeft de afgedragen loonheffing wel als voorheffing aan. De inspecteur is van mening dat de uitkering wel als loon belast is en corrigeert de aangifte. Belanghebbende is het hier niet mee eens en legt het geschil aan de rechter voor.De rechter oordeelt dat de uitkering als loon belast is, omdat de uitkering uit het dienstverband voortvloeit. Volgens de rechtbank heeft de minister de uitkering namelijk toegezegd in haar hoedanigheid van hoofd van politie en dus als werkgever. Hierbij merkt de rechtbank op dat er geen sprake is van een vergoeding van immateriële schade en verlies aan arbeidsvermogen, omdat

  1. belanghebbende zijn werkgever niet aansprakelijk heeft gesteld;
  2. het loon volledig wordt doorbetaald; en
  3. hij reeds een uitkering voor immateriële schade heeft ontvangen.

Tevens moet de uitkering als een voorschot worden aangemerkt op een mogelijke aanspraak van de Stichting Waarborgfonds Politie. De inspecteur wordt dan ook in het gelijk gesteld.(Bron: Rechtbank Gelderland, 21 juli 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:4662)

Noot:

De uitspraak van Rechtbank Gelderland is niet erg verrassend. Dit komt, omdat werkgevers sinds 1 januari 2015 verplicht de werkkostenregeling moeten toepassen. Hierdoor is het niet meer relevant hoe de werknemer de vergoeding ervaart of kan ervaren. Als een werkgever een schadevergoeding geeft, dan moet daar loonheffing over worden berekend, tenzij de vergoeding ‘niet zozeer verband houdt met de dienstbetrekking’. Een schadevergoeding is bijvoorbeeld wel onbelast als de werkgever uitkeert, omdat hij aansprakelijk is (onrechtmatige daad) en de vergoeding geen arbeidsvoorwaarde is. Dit is in de onderhavige situatie niet het geval. De minister heeft daarom de uitkering verhoogd, waardoor na belastingheffing een netto-uitkering van € 100.000 overblijft.