Eerste Kamer stemt in met versnelde verhoging AOW-leeftijd

Op dinsdag 2 juni 2015 heeft de Eerste Kamer gestemd over het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd vanaf 2016 geleidelijk te verhogen naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2021 zou de AOW-leeftijd vervolgens gekoppeld moeten worden aan de stijging van de levensverwachting.
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel na hoofdelijke stemming met 51 stemmen voor en 23 stemmen tegen aangenomen.
In eerdere berichtgeving over dit onderwerp hebben we het volgende samenvattende overzicht opgenomen:

Versnelde verhoging AOW-leeftijd

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Huidige wetgeving

65 en 1 mnd.

65 en 2 mnd.

65 en 3 mnd.

65 en 5 mnd.

65 en 7 mnd.

65 en 9 mnd.

66

66 en 3 mnd.

66 en 6 mnd.

66 en 9 mnd.

67

Stijging afhankelijk van levensverwachting

Versnelde verhoging

65 en 1 mnd.

65 en 2 mnd.

65 en 3 mnd.

65 en 6 mnd.

65 en 9 mnd.

66

66 en 4 mnd.

66 en 8 mnd.

67

Stijging afhankelijk van levensverwachting

 

Ongewijzigd

Wijziging

(Eerste Kamer, Verslag van de vergadering van 2 juni 2015 (2014/2015 nr. 33), 2 juni 2015, Kamerstuk nr. 34 083)