Eigenwoningbesluiten

Op 28 december 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën enkele besluiten gepubliceerd op het terrein van de eigen woning (en dan met name verbonden kapitaalverzekeringen).In een besluit komt de staatssecretaris de toezegging over een ruimere overgangstermijn na. Belastingplichtigen met een op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld krijgen tot 1 april 2013 de tijd een aflossingsvrije hypotheek om te zetten in een KEW, SEW of BEW. Ook mag een bestaande KEW, SEW of BEW tot 1 april 2013 worden verhoogd voor zover de uitkering niet volledig voorziet in aflossing van de eigenwoningschuld.In een ander besluit wordt in specifieke gevallen goedgekeurd dat een KEW, SEW en BEW eerder dan na 15 jaar aaneengesloten premiebetaling tot uitkering komt en gebruik mag worden gemaakt van de 'lifetime' vrijstelling. Genoemd worden:

  • echtscheiding/beëindiging partnerschap
  • verkoopprijs oude woning onvoldoende voor aflossing eigenwoningschuld
  • gebruik maken van een vorm van schuldhulpverlening