Erfbelasting als aftrekbare kosten lijfrente

Belanghebbende krijgt als begunstigde recht op een verzekerde uitkering bij overlijden uit een
kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Belanghebbende geeft de uitkering op in zijn aangifte voor de
erfbelasting. Hij kiest er vervolgens voor om de lijfrenteclausule niet uit te voeren en het verzekerde
bedrag in één keer uit te laten betalen. Over de afkoopsom is hij inkomstenbelasting verschuldigd. Hij
is van mening dat de over de uitkering betaalde erfbelasting in aftrek moet komen bij zijn aangifte
inkomstenbelasting. De Belastingdienst is het daar niet mee eens, waarna het geschil wordt
voorgelegd aan de rechtbank en het gerechtshof in Amsterdam.
Het hof geeft de Belastingdienst gelijk. Het hof is van mening dat de wettelijke bepaling voor de aftrek
van kosten van een lijfrente in deze situatie geen aftrek toestaat.
(Gerechtshof Amsterdam, 26 maart 2015, nr. ECLI:NL:GHAMS:2015:1091)