Erfbelasting over niet verkochte woning

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs een aantal vragen beantwoord van Tweede Kamerleden over het betalen van erfbelasting over een niet verkochte woning. In de kern komt het erop neer dat de Belastingdienst een langere termijn van uitstel kan hanteren dan maximaal twee jaar voor de betaling van erfbelasting over de waarde van het geërfde huis. Dit kan, als sprake is van bijzondere omstandigheden. In het geval dat de erfgenamen niet in staat zijn geweest om binnen twee jaar na het overlijden van de erflater de woning te verkopen om zodoende voldoende geld vrij te maken voor het betalen van de erfbelasting. Voor het extra uitstel wordt dan wel de zekerheid gevraagd dat de woning ook daadwerkelijk te koop staat. Als het openstaande bedrag aan erfbelasting meer dan € 50.000 is, vraagt de Belastingdienst hypothecaire zekerheid op het geërfde huis.
(Brief staatssecretaris van Financiën, 6 juni 2012, nr. DGB2012/2952U)