Evaluatie verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

Op 30 juni 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën het evaluatierapport van de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning aan de Tweede Kamer gezonden. Het rapport is opgesteld door SEO Economisch Onderzoek.
SEO Economisch Onderzoek heeft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de regeling. Voor wat betreft de doeltreffendheid is de conclusie dat er slechts een beperkt effect is op de op de totale hypotheekschuld in Nederland. Een deel van de ontvangers van de schenking gaat duurder wonen. Ook geeft SEO Economisch Onderzoek aan dat de financiële uitgangspositie van de ontvangers van de schenking relatief gunstig is ten opzichte van huishoudens zonder schenking. De verlaging van de maximale Loan-to-Value naar 100 procent en de invoering van de fiscale aflossingseis blijken doeltreffender instrumenten te zijn.
Daar komt nog bij dat de schenkingsvrijstelling de vermogensongelijkheid ook vergroot.
Omdat het kabinet demissionair is laat de staatssecretaris het eventuele vervolg aan een volgend kabinet.
(Brief Staatssecretaris van Financiën van 30 juni 2021, nr. 2021-0000112335 en SEO-rapport nr. 2021-33)

(september 2021)