Factor A: drie verschillende berekeningen!

Kees van Oostwaard Athora

Het zal niemand ontgaan zijn: op 30 maart 2022 is het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen bij de Tweede Kamer ingediend. Veel zaken komen op de betrokkenen af. Een van de elementen waaraan nog maar weinig aandacht is besteed betreft de factor A. In de nieuwe systematiek wordt die - in ieder geval in theorie - een stuk eenvoudiger. Maar dat geldt niet voor alle regelingen op de beoogde ingangsdatum 1 januari 2023. Sterker nog: uitvoerders van pensioenregelingen moeten rekening houden met drie verschillende berekeningen voor de factor A. Bovendien lijkt een van die berekeningen nog niet helemaal juist. Hoog tijd om hier nader naar te kijken.