Fiscale aspecten van de Wet toekomst pensioenen

Bernd en Kees Athora

Op 30 maart 2022 is het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen bij de Tweede Kamer ingediend. Het is de bedoeling dat de wet al per 1 januari 2023 van kracht wordt. Dat betekent een kort wetgevend proces voor zo’n omvangrijke - en ook belangwekkende - herziening van pensioenkader. Het is dan ook zeer de vraag of dit haalbaar én verantwoord is.

Met deze uitgave hopen we een ieder die meer wil weten over de wijzigingen op fiscaal terrein als gevolg van de Wet toekomst pensioenen - in de praktijk ook wel Pensioenakkoord genoemd - inzicht te bieden. We beogen niet een volledig beeld van de fiscaliteit rondom pensioen (en lijfrente) te bieden. Toch schrijven we niet uitsluitend over de wijzigingen. Voor een goed beeld is het naar onze mening wel noodzakelijk al bestaande en niet gewijzigde elementen mee te nemen.