Fiscale dienstverleners waarschuwen voor stortvloed bezwaarschriften box 3

Diverse koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners hebben de staatssecretaris van Financiën gewaarschuwd voor een ‘stortvloed van honderdduizenden bezwaarschriften’ over het rechtsherstel inkomstenbelasting box 3 en overbruggingsperiode box 3.
Nog afgezien van individuele bezwaren tegen de afwikkeling van de procedure van de ‘massaalbezwaarmakers’, verwachten de vertegenwoordigers van fiscalisten dat veel belastingplichtigen er geen vertrouwen in zullen hebben dat de forfaitaire spaarvariant rechtens stand zal houden.
Ook is het de verwachting dat veel fiscaal dienstverleners door hun klanten aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat zij tegen de box-3-heffing geen bezwaar hebben gemaakt namens hun klant. Ook als het bezwaar vrijwel kansloos is, zal zekerheidshalve bezwaar worden gemaakt. Dit legt een groot beslag op de fiscaal dienstverleners en de Belastingdienst.
Door het uitblijven van rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers, verwachten de fiscaal dienstverleners dat veel verzoeken tot ambtshalve vermindering zullen worden ingediend. Als reden hiervoor noemen zij de suggestie van de staatssecretaris in een podcast van ‘Betrouwbare bronnen’.
Ook over het wetsvoorstel Overbruggingswet box 3 maken de dienstverleners zich zorgen, omdat nog onduidelijk is in hoeverre deze wetgeving aansluit bij het werkelijke rendement.
Mogelijke oplossingen die worden aangedragen zijn:

  • de massaalbezwaarprocedure voor iedereen laten gelden, ongeacht de vraag of wel of geen bezwaar is gemaakt.
  • nu alsnog rechtsherstel toekennen aan degenen die geen bezwaar hebben gemaakt voor het verleden.
  • ambtshalve vermindering toezeggen voor het geval de Hoge Raad oordeelt dat rechtsherstel toch onvoldoende is.

Noot:

Over de podcast schreven we ook al in onze Prinsjesdagspecial. Die gaf even hoop op een oplossing voor iedereen die te veel belasting over box-3-vermogen heeft betaald, maar die hoop verdween al weer op Prinsjesdag.

(oktober 2022)