Fiscale Verzamelwet 2013 naar Tweede Kamer

Staatssecretaris van Financiën Weekers heeft op 23 mei de Fiscale Verzamelwet 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel voorziet in enkele technische aanpassingen waaronder levensloop. Het betreft herstel van het van toepassing verklaren van lagere wetgeving (voor zover nodig) bij belastingheffing in 2013 bij aanspraken die op 31 december 2011 minder waard waren dan € 3.000. Daarnaast wordt expliciet vastgelegd dat bij aanspraken die op 31 december 2011 minder waard waren dan € 3.000, alleen de waarde van de aanspraak per 31 december 2011 voor 80% als loon in aanmerking wordt genomen, en het eventuele meerdere dan die waarde volledig in de heffing wordt betrokken.Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de tijdelijke verlaging van het BTW-tarief naar 6% voor renovatie- en herstelwerkzaamheden aan woningen in de wet vast te leggen.(Fiscale Verzamelwet 2013; Kamerstukken II, 33 627, Wetsvoorstel en Memorie van Toelichting)