Forse toename beroep op Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

In totaal hebben 3.549 woningeigenaren in 2012 een beroep gedaan op NHG. Dit is een toename van 77% ten opzichte van 2011. Voornaamste oorzaken voor gedwongen verkoop waren relatiebeëindiging (61%) en werkloosheid (16%). Het gemiddelde verlies per woning bleef op hetzelfde niveau als in 2011: circa € 34.000.
In 2012 hebben kopers op grote schaal gekozen voor financiering met NHG. Van de kopers die binnen de zogenoemde NHG-kostengrens ( € 320.000) in 2012 een huis financierden, heeft ongeveer 90% gekozen voor NHG.
(Persbericht Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, 17 januari 2013)