Geen aftrek voorkoming dubbele belastingpensioenaanspraak opgebouwd in buitenland

Belanghebbende heeft in het buitenland (Venezuela en Brunei) gewerkt. De pensioenaanspraken van belanghebbende zijn gedeeltelijk opgebouwd in het buitenland. Vanaf 1996 heeft belanghebbende in zijn aangifte inkomstenbelasting voor een gedeelte van zijn pensioenuitkering aftrek ter voorkoming van dubbele belasting geclaimd. Voor het jaar 2006 wordt de geclaimde aftrek niet verleend.Volgens Rechtbank ’s-Gravenhage heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat in verband met het verkrijgen van de pensioenaanspraken in het buitenland (daadwerkelijk) belasting is geheven vergelijkbaar met de loon- of inkomstenbelasting. De rechtbank wijst het beroep af. Hof ’s-Gravenhage en de Hoge Raad bevestigen de uitspraak.(Hoge Raad 17 mei 2013, nr 12/02972)