Geen box-3-vrijstelling voor letselschadevergoedingen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën komt niet met een uitzondering voor letselschadevergoedingen voor de grondslag voor sparen en beleggen (box 3). Uitzonderingen voor vrij besteedbaar vermogen verdragen zich volgens hem niet met het draagkrachtbegrip.
Naar aanleiding van de uitzending van het tv-programma Radar op 10 april heeft het Kamerlid Leijten veertien Kamervragen gesteld.
Volgens de staatssecretaris bevat de uitzending van Radar geen nieuwe elementen. De herkomst van het vermogen in box 3 doet er volgens hem niet toe. Hij beseft dat het vermogen in box 3 - ook als dat afkomstig is van een letselschadevergoeding - gevolgen kan hebben voor het recht op huur- en zorgtoeslag.
Letselschadevergoedingen kunnen betrekking hebben op een zeer lange periode, zelfs enkele tientallen jaren. Verzekeraars houden bij een uitkering in één som rekening met het fiscale stelsel in het jaar van uitkering. Met mogelijke (fiscale) wijzigingen in de toekomst wordt geen rekening gehouden. Uitkeringen op periodieke basis komen volgens het Verbond van Verzekeraars nauwelijks voor. Slachtoffers hebben meestal de voorkeur voor een uitkering in één som.
(Brief staatssecretaris van Financiën van 12 juni 2017, kenmerk 2017-0000109092)

(augustus 2017)