Geen inhouding loonheffing bij overschrijden wettelijke termijn

De Belastingdienst heeft de werking van de wettelijke termijn na expiratie van een lijfrente nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Uitvoerders wordt gevraagd om geen loonheffingen meer in te houden na overschrijden van de wettelijke termijn en loonopgaven te verbeteren als ten onrechte toch loonheffing is ingehouden.(Bron: Belastingdienst, Nieuwsbrief renseignering overschrijding wettelijke termijn, 15 oktober 2015)

Noot:

Wettelijk is geregeld binnen welke termijn een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule of een gerichte lijfrente fiscaal verplicht ten uitvoer moet worden gelegd. Bij overschrijding van de wettelijke termijn wordt de lijfrente geacht te zijn afgekocht op 31 december van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van de contractueel overeengekomen datum bij leven. Uitvoerders zijn verplicht om de Belastingdienst binnen één maand - dus uiterlijk op 31 januari - te informeren over de termijnoverschrijding. Als een begunstigde zich meldt om het lijfrentetegoed af te kopen nadat de uitvoerder de Belastingdienst heeft geïnformeerd, mag op het uit te keren bedrag geen loonheffing worden ingehouden. Doet de uitvoerder dat wel, dan is het mogelijk dat het opgenomen bedrag, ten onrechte, zowel in het jaar van uitbetalen als in het jaar daarvoor wordt belast als inkomen in box 1. In het jaar van de uitbetaling wordt het bedrag dan vooringevuld in de aangifte inkomstenbelasting. Het bedrag was echter al op 31 december van het jaar daarvoor belast in box 1 waardoor het bedrag in het jaar van uitbetalen in box 3 moet worden aangegeven.