Geen (tijdelijke) verlaging vermogensrendementsheffing

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft Kamervragen van het lid Bashir (SP) beantwoord over de vermogensrendementsheffing. Aanleiding voor de vragen is de steeds maar dalende rente op spaarrekeningen. Daarnaast wilde het Kamerlid weten waarom niet wordt gewerkt met een vermogenswinstbelasting.
De staatssecretaris geeft aan de onvrede bij spaarders te begrijpen, maar dat bij de introductie van de systematiek in 2001 bewust hiervoor is gekozen en dat bij een dergelijk gemiddeld rendement ook jaren met een lager rendement dan het gemiddelde horen. Verder geeft hij aan geen oplossing - ook geen tijdelijke verlaging - te kunnen bieden omdat de budgettaire middelen daarvoor ontbreken.
De staatssecretaris is niet van plan de vermogensrendementsheffing om te vormen tot een vermogenswinstbelasting. Deze zou tot te hoge administratieve lasten en uitvoeringskosten leiden en bovendien ontwijkgedrag in de hand werken.
(Brief staatssecretaris van Financiën, 30 mei 2013, nr. DB/2013/151 U)