Gespreide uitkering bestaande VUT-rechten toch mogelijk

Naar aanleiding van Kamervragen keurt staatssecretaris Weekers van Financiën toch goed dat reeds lopende VUT-uitkeringsrechten kunnen worden uitgesmeerd tot de AOW-ingangsdatum. Daartoe moeten de VUT-uitkeringsrechten actuarieel worden herrekend. De VUT-uitkering wordt dan niet als Regeling voor Vervroegde Uitkering (RVU) aangemerkt.
De Kamervragen waren gesteld nadat het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) in Vraag en Antwoord 12-009 had aangegeven dat een dergelijke herrekening wel moet worden aangemerkt als RVU. Volgens de staatssecretaris was dat standpunt van het CAP – gelet op de wetgeving – juist, maar is hij bereid de wettelijke bepaling waarin staat dat de VUT-uitkering uiterlijk bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd moet eindigen, aan te passen. Vooruitlopend daarop geldt deze goedkeuring. De Kamervragen en antwoorden daarop zijn hier te vinden.
(Brief staatssecretaris van Financiën, 4 juni 2013, nr. DB/2013/176)